” Hoe blijf je als werkzoekende positief na de zoveelste afwijzing? ” – Woensdag a.s. Arbo Positief in de Stadkamer. –

De zin van het bestaan.

In zijn boek de zin van het bestaan vergelijkt wijlen Viktor Frankl het leven van een werkloze met die van iemand die in gevangenschap leeft. Beiden krijgen te maken met deformatie van tijd. Een digitale bespreking van dit boek kan u – indien u dit wil – beluisteren indien u hier klikt

Op woensdag 27 november aanstaande vindt er weer een Sterker naar werk-café plaats. Arbopositief Zwolle en Stadkamer organiseren deze tweewekelijkse bijeenkomst voor werkzoekenden in Zwolle en regio. Het doel van de bijeenkomst is om je positie als werkzoekende te versterken. Elke bijeenkomst wordt er getracht een bijzondere gastspreker uit te nodigen. De toegang is gratis.

Deze bijeenkomst hebben we als gastspreker Andrea Noordink van bureau Dapper. Als loopbaancoach helpt zij mensen meer plezier in hun werk te vinden
Ze komt uitleggen wat ons dat kan opleveren:
– Inzicht in eigen handelen en denken
– Eventueel blokkerende gedachten doorbreken
– Ontdekken waar je talenten liggen
– Uitvinden wat je echt wil
– Een actieplan waarmee je aan de slag kunt om je doelen te realiseren

We zien en horen je a.s. woensdag in Stadkamer!

Wanneer: Woensdag 27 november 9:30 tot 11:30 uur

Waar: Stadkamer, Zeven Alleetjes 1A in Zwolle (centrum)

Voor wie: Werkzoekenden uit Zwolle en wijde omgeving

Kosten: Deelname is gratis. Koffie of thee € 1,-

“Oliemannetje” Gerard van Dooremolen ambassadeur Zwartewaterzone Zwolle ( Holtenbroek )

Zwartewaterzone gebiedsvisie.

Oud wethouder van Zwolle Gerard van Dooremolen is tegenwoordig onder meer ambassadeur Zwartewaterzone. De afgelopen periode konden inwoners van Holtenbroek mee denken en mee praten over de gebiedsvisie die ontwikkeld is voor de Zwartewaterzone.

Tijdens één van deze avonden zei Gerard van Dooremolen onder meer: “Ik ben ambassadeur van de Zwartewaterzone. Behalve dat, ben ik ook uw ambassadeur! ” Hij sprak daar mee de mensen in de zaal rechtstreeks aan.

Zwartewaterzone

Te kort aan woningen in Nederland.

De Stentor kwam de dag er na met een nogal ongenuanceerde kop titel: Zwolle krijgt wolkenkrabber: woontoren in Holtenbroek Klik klik hier voor het bewuste artikel.

Blijkbaar had de journalist van de Stentor niet de moeite genomen de Zwartewaterzone gebiedsvisie – die op die avond gewoon ter inzage op de tafels lag – eens door te nemen. De kop titel was vooral goedkoop scoren op de emoties die deze avond vrij kwamen.

En ja, er zijn mensen die in dit gebied wonen, en echt kwaad zijn. Echter een flat van zestien hoog, is bij lange na nog geen wolkenkrabber.

Ambassadeur Gerard van Dooremolen zei als slotwoord : “Er is in Nederland een groot tekort aan woningen. Er gaat, hoe dan ook gebouwd worden.”

Woont u of jij in Holtenbroek in de Zwartewaterzone? Wilt u wat kwijt aan “Onze Ambassadeur” Gerard van Dooremolen? Dat kan door een reactie op dit bericht achter te laten.

Binnenkort hebben wij als redactie van Holtenbroek.com een gesprek met “Onze Ambassadeur” Wilt u wel reageren maar niet publiekelijk, neem dan even telefonisch contact met mij op, telefoonnummer 06-24779207.

Anonieme reacties worden niet mee genomen.

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de Zwartewaterzone
Zwolle klik dan hier

Tot slot nog een verwijzing naar een interview met “Onze Ambassadeur” welke RTV- Oost in het jaar 2017 met hem had klik hier.

” Eigenlijk, is alles politiek “: Noaberschap in de sport & People on the street need a place to go!

“Eigenlijk is alles politiek”

Alles wat met onze leefomgeving te maken heeft is eigenlijk politiek. Het begint dicht bij huis. Hoe we wonen hoe we leven. Op de middelbare school kreeg ik voor het eerst belangstelling voor politiek. Een leraar maatschappijleer had zelf politicologie gestudeerd en kon daar briljant over vertellen. Hij had niet iedereen te pakken voor zijn lessen. De mensen die geen belangstelling hadden voor politiek liet hij dan ook naar harte lust spijbelen tijdens zijn lessen.

De Herbergkrant.

Vanmiddag kocht ik bij ” onze vaste verkoopster ” in het winkelcentrum Holtenbroek de Herbergkrant.

Een krant die je kan kopen voor € 2,00 waarvan € 1,15 voor de verkoopster is. Als ze daar staat, groet ze altijd vriendelijk. Meestal maak ik even kort een praatje met haar, koop mijn krant en vervolg mijn weg. In deze editie van de Herbergkrant worden mooie onderwerpen – maar ook lastige onderwerpen – onder de aandacht gebracht van de lezer. Mooi is het verhaal van onze burgemeester Peter Snijders.

Natuurlijk sloeg ik ook even aan toen ik de column las van Wichert aan het Rot. Hij verteld, als betrokken inwoner van Zwolle, in zijn column over zijn vrijwilligers werk en die van zijn vrouw. Bij het vrijwilligers werk van zijn vrouw heb ik even wat dieper ingezoomd. Zonder vrijwilligers geen Stadshagen Run! Via twitter kennen Wichert en ik elkaar al heel lang. Binnenkort – 17 december 2019 – gaan Wichert en ik elkaar voor het eerst ontmoeten. Tijdens een avond georganiseerd door SportService Zwolle. Behalve Wichert hoop ik die avond vele andere ( oude ) bekenden te ontmoeten en nieuwe contacten op te doen.

Wilt u of jij daar ook bij aanwezig zijn? Aanmelden kan door hier te kliken

Tot slot nog een mooi lied van één van muzikale helden : Neil Young People on the street klik hier

Twitter voor Dummies: “ Er is iemand dood gegaan ( Het vrijdagmiddag meisje)” : “ Huilen 1, 2 en 3”.

De do’s en don’t van twitter

De afgelopen vierentwintig uur heb ik het boek Twiiter voor Dummies ter hand genomen. Een boek geschreven door Raymond Janssen. Er staan leuke en handige tips in. Ook de do’s en don’t staan vermeld. Leuke anekdotes over hoe twitter de wereld in kwam en hoe verschillende mensen gebruik maken van twitter. Het is mijn plan binnenkort een live verslag te gaan twitteren. Kan nu nog niet zeggen waar dit over gaat. U merkt als twitteraar het van zelf. Wordt vervolgd

Twitter voor Dummies

Zwolle wereld fiets stad

Zelf was ik één van de eerste twitteraars in Nederland. In die tijd hield ik een blog bij. Helaas is deze blog volledig verdwenen door technische problemen bij de blog beheerder. Dat was nog een heel gedoe. Veel bloggers zijn daar toen de dupe van geworden.

Recentelijk heb ik twee twitter accounts in één account gevoegd. Dat ging niet zo heel eenvoudig. Daarom heb ik de hulp van twitter ingeroepen. Volgens mij zijn ze nu niet meer te zien.

Het enige account op twitter waar ik nu nog de hand in heb is het account klik hier Best mogelijk dat dit account in de loop van volgend jaar weer nieuw leven ingeblazen wordt. Meer over de wereld fietser Frank van Rijn kan u lezen indien u hier klikt!

Veel SUCCES met je PTSS

Afgelopen zondag kwam het tweede boek uit van Marijke Groot. Veel SUCCES met je PTSS. Er is veel in dit boek wat raakt. Of zoals Marijke het zelf op twitter verwoord: In mijn bundel komen thema’s als #ouderverstoting #gedwongenopname #ibs #veiligthuis en #metoo voorbij. Maar er komen óók wat zwaardere onderwerpen aan bod. Dat je niet denkt dat het alleen maar lichte materie is…Er is iemand dood gegaan, huilen 1, 2 en 3

Met toestemming van Marijke Groot mag ik twee teksten van haar “lenen” dit te bewerken tot een lied. De eerste tekst heeft als koptitel: er is iemand dood gegaan. In de bewerking die ik er van maak zal het gaan heten:
Er is iemand dood gegaan. (het vrijdagmiddag meisje)

De tweede tekst die ik uitgekozen heb te bewerken tot een lied zijn huilen 1, 2 en 3. Hoe dat gaat klinken is nog even de vraag. Best mogelijk dat, nadat één en ander is samengevoegd het gewoon gaat heten: crying. Deze teksten lenen zich er voor vertaald te worden naar het Engels.

Juist ook omdat crying wat ronder,warmer en heter klinkt dan huilen. Huilen klinkt zo hard, koud en afstandelijk. Als ik huil dan zijn mijn tranen vaak dik, rond, warm en soms zelfs heet. En echt enkele teksten van Marijke Groot zijn echte tranen trekkers. Althans bij mij. Dat gevoel wil ik in mijn bewerking leggen. Nu vraagt u zich natuurlijk of: hoe gaat die tekst dan?

Daar is maar één antwoord op; Klik hier om het boek : “veel SUCCES met je PTSS te bestellen.

In het bijzonder wil ik ook Zwollenaren aanmoedigen dit boek te bestellen en te gaan lezen. Waarom? Dat zal u duidelijk worden wanneer u dit boek hebt gelezen.

Hij of zij die een waarom heeft voor te leven kan elke hoe verdragen.
( Viktor E. Frankl)

“Wij horen met onze ogen” een herinnering aan een “stokdove organist” : Vuurwerk vrije zone Holtenbroek!?!?

Hoe voelt gehoorverlies?

Ervarings deskundige Désirée Simons schreef een boek over gehoorverlies. In dit boek stelt Désirée Simons zichzelf kwetsbaar op door over haar eigen gehoor verlies te vertellen. Als kind werd ze slechthorend. Met hulpmiddelen en spraak afzien werd het leven weer leuker, zo vermeld de achterflap van dit boek.

Wij horen met onze ogen

In de vernieuwde versie van dit boek komen tal van onderwerpen aan bod. Ook laat Désirée andere mensen aan het woord over hun gehoorverlies. Het vernieuwde boek kan een hulpmiddel zijn voor belangstellenden of om gehoorverlies beter te begrijpen.

De stokdove organist wijlen Bert Stam.

Voor mij persoonlijk is het als muziek liefhebber – los van het onderwerp zelf, ik ben drager van een Baha en maak gebruik van de multi mic – een bijzonder mooie vernieuwde versie geworden. Met deze vernieuwde versie heeft Désirée mij namelijk een groot plezier gedaan door het artikel wat ik samen met wijlen Bert Stam en zijn vrouw Ineke heb gemaakt voor weekkrant De Peperbus, opnieuw op te nemen in haar vernieuwde boek.

Bert was stokdoof. Desondanks speelde hij orgel. Hij begeleide zelfs kerkdiensten. Zijn vrouw Ineke hielp hem daarbij. Bert kon heel goed liplezen. Ineke zong de tekst. Bert speelde het orgel spel. Zijn favoriete psalm was een improvisatie op psalm 57. Ter nagedachtenis aan Bert Stam, een improvisatie van deze psalm is te horen indien u hier klikt!

Wilt u meer over het werk van Désirée Simons weten en dit boek bestellen voor u zelf of misschien iemand dit boek cadeau doen? Klik dan hier!

Vuurwerk vrije zone Holtenbroek

Voor de wijkkrant Holtenbroek wil ik graag in contact komen met mensen die zelf slachtoffer zijn geworden van vuurwerk. Tevens wil ik graag in contact komen met mensen die zelf een vuurwerk vrije zone willen creëren samen met buurtbewoners in de wijk Holtenbroek.

Vuurwerk-stockfoto-Foto-RTV-Oost-Emiel-Geerding

Ben jij iemand – of ken jij – die vuurwerk slachtoffer is en woon je in Holtenbroek? Of ben jij iemand – of ken jij – die een vuurwerkvrije zone wil instellen en woon je in Holtenbroek?

Dan kom ik graag met jou in contact voor een verhaal in de december editie van de wijkkrant van Holtenbroek.

WRZV hallen kan nog hulp gebruiken; Holtenbroek : save de date, 4 januari 2020

Grote sponsor haakt af bij het kerstdiner.

In de Swollenaer van deze week wordt een oproep gedaan voor hulp bij het kerstdiner voor minima in de WRZV hallen. Behalve dat men man en vrouw kracht nodig heeft, kan men ook nog financiële steun gebruiken. Dit laatste komt mede doordat een grote sponsor is afgehaakt.

De Swollenaer

De organisatie heeft nog ongeveer € 4500,00 euro nodig. Donaties kunnen overgemaakt worden naar bankrekeningnummer NL69RABO0110031539 t.n.v vrienden van de Herberg onder vermelding van “kerstdiner 2019”

Wie een handje wil mee helpen bij de voorbereiding of op de avond zelf kan zich aanmelden vie e-mail klik hier

Holtenbroekenaren ruimen zwerfafval op.

De redactie van Holtenbroek.com sprak deze week met iemand uit de wijk die ook hulp kan gebruiken. Dagelijks trekt hij er op uit zwerfafval op te ruimen. Hoeveel Lidl / Jumbo plastic zakken vol afval verzamelt hij in een jaar tijd?
Weet u het antwoord?

Foto’s Hannie Liefers

Lees het straks in de december editie van Holtenbroek.com

Ontvangt u geen wijkkrant? Meestal ligt er nog wel een exemplaar in het Wijkcentrum van Holtenbroek. Noteer in ieder geval in uw agenda alvast bij de datum 4 janauari 2020: Zwerfafval Holtenbroek.

Lees verder WRZV hallen kan nog hulp gebruiken; Holtenbroek : save de date, 4 januari 2020

Succes met je PTSS, De man uit Deventer.

Succes met je PTSS!

Gisteren kwam het boek uit van Marijke Groot. Veel succes met je PTSS. Toen ik aan kwam had ze haar praatje al gehouden. Vriendendienst Deventer heeft mij toegezegd dat ik een filmpje zou ontvangen zodat ik de toespraak van Marijke als nog kan horen en met u als lezer van deze blog kan delen. Bij het schrijven van deze blog zijn de bewegende beelden helaas nog niet binnen.
Veel succes met je PTSS

Lange rij.

Een lange rij mensen stond klaar even met Marijke te kunnen spreken en het boek door haar te laten signeren. Het gaf mij de gelegenheid in gesprek te geraken met mede bezoekers. Toevallig kwam ik met mensen van het zelf regiecentrum Raalte / Deventer aan de praat. Toen ik nog in Luttenberg woonde kwam ik soms in het zelf regiecentrum Raalte.

Veel succes met je PTSS 1

Het was niet alleen maar leuk tijdens mijn depressie

Daar lag ook het eerste boek van Marijke: “het was niet alleen maar leuk tijdens mijn depressie”. Vanuit het zelf regiecentrum Raalte zocht ik toen al lezend via twitter contact met Marijke. Ze maakt er graag en veelvuldig gebruik van.

het-was-niet-alleen-maar-leuk-tijdens-mijn-depressie

Haar tweede boek ” veel succes met je PTSS ” heeft een diepere laag in zich. Zo kon het gebeuren dat een aantal passage’s uit dit boek rillingen over mijn lijf veroorzaakten.

Daarom heb ik Marijke via twitter gevraagd of ik twee gedeelten uit haar boek mag bewerken met gitaar en stem. Ik hoop dat het van haar mag. Ondanks de moeilijke en soms complexe onderwerpen die Marijke aansnijdt in haar tweede boek, leest het boek makkelijk weg.

In een paar uur was ik er door heen.

Vanuit “het Zwolse” beveel ik dit boek van Marijke Groot dan ook van harte aan bij een ieder die wel eens in aanraking is geweest – of misschien nog is – met de GGZ.

Omdat ik gisteren toch in Deventer was en dit ook de stad is van de programma maker: ” de man uit Deventer ” schoot ik de boekhandelaar aan of hij mij ook het boek : ” wij vieren geen feest ” van Özcan Akyol kon leveren.

Helaas kon hij dat niet.

Wij vieren geen feest

Ben jij – of ken jij – iemand die in het bezit is van dit boek? Wil je afstand doen van dit boek? Dan kom ik graag met jou in contact! Dit boek wil ik namelijk een plaats geven in de mini bibliotheek van Holtenbroek. Een wijk met 89 nationaliteiten. Meer info over de minibibliotheek kan je vinden via de volgende link klik hier!